INFORMACJA STAROSTY PABIANICKIEGO
Działając na podstawie art. 7d ust. 2 oraz art. 28 b, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. z 2010 r., Dz. U. Nr 193, poz. 1287, zmiany:
Dz. U. z 2013 r., poz. 805, 829, 1635, następnie zmienionej ustawą z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji – Dz. U. z 2014 r., poz. 897) Starosta Pabianicki, jako organ koordynujący usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz prowadzący Powiatową Bazę Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu dla powiatu pabianickiego, wyznacza termin przeprowadzania narad koordynacyjnych usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
w środy – w tygodniach nieparzystych danego roku kalendarzowego (z wyjątkiem świąt).
Narady koordynacyjne odbywać się będą w siedzibie Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25, I piętro, pokój nr 5, w godz. 830 – 1530. Jednocześnie zaleca się, aby przedmiotem narady koordynacyjnej było sytuowanie przyłączy
oraz sieci uzbrojenia terenu na obszarach innych niż wymienionych w art. 28b. ust. 1 , ze względu na potrzebę wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi
na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:25.07.2014 14:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:25.07.2014 14:53