INFORMACJA W SPRAWIE
MODERNIZACJI EWIDENCJI
GRUNTÓW I BUDYNKÓW

W związku z pracami geodezyjnymi dotyczącymi modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych 13-Kazimierz, 19-Mirosławice, 23-Stanisławów Stary gminy Lutomiersk, działając na podstawie § 39 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454 z póź. zm.) informuję o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych zgodnie z poniższym zestawieniem.

Obręb ewidencyjny 19-Mirosławice

  • 25 sierpnia 2014 r. godz. 8:00, miejsce spotkania: Mirosławice 153 – działki nr 4 (brak KW), 7 (KW SR1L/00015115/5), 122 (KW SR1L/00015115/5), oraz działka nr 153 (brak KW) z obrębu ewidencyjnego 2-Babice (granica z obrębem Mirosławice);
  • 25 sierpnia 2014 r. godz. 11:00, miejsce spotkania: Mirosławice 16 – działka nr 35 (KW 39500);
  • 25 sierpnia 2014 r. godz. 13:30, miejsce spotkania: Mirosławice 72 – działka nr 65 (brak KW) oraz działka nr 207 (brak KW) z obrębu ewidencyjnego 2-Babice (granica z obrębem Mirosławice);
  • 27 sierpnia 2014 r. godz. 8:00, miejsce spotkania: Mirosławice 12 – działki nr 130 (KW 39500), 431 (KW 39500),
  • 28 sierpnia 2014 r. godz. 11:00, miejsce spotkania: na przedmiotowej działce, od strony rzeki – działka nr 382 (KW 39500)

Obręb ewidencyjny 13-Kazimierz

  • 1 września 2014 r. godz. 12:00, miejsce spotkania: na przedmiotowych działkach, od strony granicy obrębu (wsi) – działki nr 2 (brak KW), 4 (brak KW).

Obręb ewidencyjny 23-Stanisławów Stary

  • 1 września 2014 r. godz. 13:30, miejsce spotkania: Stanisławów Stary 30
    – działki nr 101 (brak KW), 109 (brak KW), 110 (brak KW).

Informuję jednocześnie, że udział w czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych leży w interesie podmiotu i nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia. Osoby deklarujące swój udział w ww. czynnościach (właściciele, użytkownicy wieczyści, władający) zobowiązani są posiadać dokument umożliwiający ustalenie ich tożsamości.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:11.08.2014 12:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dariusz Haase
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:11.08.2014 12:28