Uchwała Nr

z dnia

w sprawie

status

765/14

29-09-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowejPowiatu Pabianickiego na 2014 rok .

764/14

29-09-2014 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2014 roku .

763/14

25-09-2014 upoważnienia osób do podpisania umowy o współpracy Powiatu Pabianickiego z Gminą Pabianice przy realizacji zadania pn:"Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, Gmina Pabianice" realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - ETAP II BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ". .

762/14

25-09-2014 upoważnienia osób do podpisania umowy o współpracy Powiatu Pabianickiego z Gminą Ksawerów przy realizacji przebudowy ul. Szkolnej w Ksawerowie w ramach zadania pn:"Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów" realizowanej w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - ETAP II BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ". .

761/14

25-09-2014 upoważnienia osób do podpisania wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy o dofinansowanie oraz do wszelkich czynności związanych z realizacją zadania w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - ETAP II BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ" .

760/14

25-09-2014 upoważnienia osób do podpisania wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy o dofinansowanie oraz do wszelkich czynności związanych z realizacją zadania w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - ETAP II BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ" .

759/14

25-09-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowejPowiatu Pabianickiego na 2014 rok .

758/14

22-09-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowejPowiatu Pabianickiego na 2014 rok .

757/14

22-09-2014 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2014 rok .

756/14

22-09-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowejPowiatu Pabianickiego na 2014 rok .

755/14

22-09-2014 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2014 rok .

754/14

18-09-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2014 rok .

753/14

18-09-2014 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2014 rok .

752/14

18-09-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowejPowiatu Pabianickiego na 2014 rok .

751/14

18-09-2014 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2014 rok .

750/14

15-09-2014 założeń do projektu budżetu Powiatu Pabianickiegona 2015 rok wzorów materiałów planistycznych oraz terminów ich składania .

749/14

15-09-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowejPowiatu Pabianickiego na 2014 rok .

748/14

15-09-2014 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2014 rok .

747/14

12-09-2014 udzielenia pełnomocnictwa szczególnego .

746/14

12-09-2014 udzielenia pełnomocnictwa szczególnego .

745/14

12-09-2014 sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości .

744/14

12-09-2014 przekazania realizacji zadania pn. „Czysta szkoła - czyste środowisko, nasza teraźniejszość i przyszłość” realizowanego w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach - ekopracownia .

743/14

08-09-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowejPowiatu Pabianickiego na 2014 rok .

742/14

08-09-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowejPowiatu Pabianickiego na 2014 rok .

741/14

08-09-2014 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2014 rok .

740/14

08-09-2014 przekazania realizacji zadania pn. „Pracownia ekologiczno-biologiczna w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach” .

739/14

01-09-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowejPowiatu Pabianickiego na 2014 rok .

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­
Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych we wrześniu 2014 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:06.10.2014 17:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:21.11.2014 11:29