ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na DOSTAWĘ 150 TON KOKSU OPAŁOWEGO GRUBEGO GATUNEK I DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „POD DĘBAMI” W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM.Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami”

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Bechcice 3

województwo łódzkie ___________________________________________________________________________

tel. +48 42 2111-210           faks +48 42 2111-210 w 60            NIP 727-104-51-59            REGON 000311734

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

DPS Konstantynów z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim ul. Bechcice 3 ogłasza wyniki przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 16-04-2014 w celu wyłonienia Wykonawcy na

 DOSTAWĘ 150 TON KOKSU OPAŁOWEGO GRUBEGO GATUNEK I DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „POD DĘBAMI” W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM.

Nr ogłoszenia w BZP 195647-2014

Nr Sprawy ZP/25/2014

 

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami”w Konstantynowie Łódzkim,
                          95-050 Konstantynów Łódzki, Bechcice 3

 

Oferty w przedmiotowym postępowaniu złożyło 9 Wykonawców.

 

I. Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy

I.                                                                                                                                Węglopasz Sp.z o.o., 60,648 Poznań, Piątkowska 149/6

- wartość wybranej oferty brutto : 104980,50

- oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy Prawo Zamówień Publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia określonych przez Zamawiającego;

- oferta uzyskała łącznie 100 pkt.

- Jedyne kryterium oceny ofert stanowiła cena.

W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyły również firmy:

-        Coal Trade Sp. z o.o., 71-804 Szczecin, Dzwonkowa 4 – oferta uzyskała 85,05 pkt;

-        Biuro Handlowe INTERCO Sp. z o.o., 40-272 Katowice, Graniczna 29 – oferta uzyskała 91,04 pkt;

-        Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Górny Śląsk Sp. z o.o., 44-190 Knurów, Przemysłowa 24 – oferta uzyskała 92,67 pkt;

-        Ekosil Zdzisław Dzieciuch, 41-807 Zabrze, Handlowa 2c – oferta uzyskała 92,10 pkt;

-        Transport Usługi Handel Skład Opału Mat. Budowlane Skup Złom Tadeusz Decka, 83-132 Morzeszczyn, Oś XXXlecia PRL 1 – oferta uzyskała 81,87 pkt

-        RUDKOKS Stanisław Baron; 41-707 Ruda Śląska, Borówkowa 15 – oferta uzyskała 82,46 pkt;

-        Eloptima Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, 72-010 Police, Grunwaldzka7– oferta uzyskała 83,19 pkt;

  1. W przedmiotowym postępowaniu odrzucono ofertę Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego Stanbartex Stanisław Pałac, 41-400 Mysłowice, Mickiewicza 20/84 ponieważ wpłynęła po terminie otwarcia ofert.
  2. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 PZP informuje się Wykonawcę, iż umowa może zostać zawarta nie wcześniej niż po 5 dniach od przesłania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określone w art. 27 ust.2, albo 10 dni jeśli zostało przesłane w inny sposób.( art 94 ust.1 pkt. 2 PZP)

 

 Dyrektor DPS

„Pod Dębami”

Hubert Kowalski

Konstantynów Łódzki 07-10-2014


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na DOSTAWĘ 150 TON KOKSU OPAŁOWEGO GRUBEGO GATUNEK I DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „POD DĘBAMI” W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Informację wytworzył:Dariusz Dróżka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.10.2014 19:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż