ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na DOSTAWĘ 46 TON KOKSU OPAŁOWEGO GRUBEGO GATUNEK I DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „POD DĘBAMI” W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM.


      Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami”

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Bechcice 3

województwo łódzkie ___________________________________________________________________________

tel. +48 42 2111-210           faks +48 42 2111-210 w 60            NIP 727-104-51-59            REGON 000311734

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

DPS Konstantynów z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim ul. Bechcice 3 ogłasza wyniki przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 08-12-2014 w celu wyłonienia Wykonawcy na

 DOSTAWĘ 46 TON KOKSU OPAŁOWEGO GRUBEGO GATUNEK I DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „POD DĘBAMI” W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM.

Nr ogłoszenia w BZP 248023-2014; Nr Sprawy ZP/28/2014

 

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami”w Konstantynowie Łódzkim,
                          95-050 Konstantynów Łódzki, Bechcice 3

Oferty w przedmiotowym postępowaniu złożyło 10 Wykonawców.

 

I. Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy

I.                                                                                                                                Rid Radosław Kapiczyński, Daniel Kapiczyński sp.j, 98-170 Widawa, Kiełczygłowska 26B

- wartość wybranej oferty brutto : 33325,62

- oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy Prawo Zamówień Publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia określonych przez Zamawiającego;

- oferta uzyskała łącznie 100,00 pkt.

- kryterium oceny ofert stanowiła cena (90 pkt) i termin dostawy (10 pkt).

W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyły również firmy:

-        EKOSIL Zdzisław Dzieciuch, 41-807 Zabrze, Handlowa 2c – oferta uzyskała 88,48 pkt;

-        P.H.-U. EKO, 29-100 Włoszczowa, Młynarska 34 – oferta uzyskała 72,68 pkt;

-        Usługi Transportowe, Roboty Ziemne, Handel Materiałami Opałowymi Robert Baran, 33-300 Nowy Sącz, Mała Poręba 68 b – oferta uzyskała 78,83 pkt

-        MERCURY HM Sp. z o.o. Sp. K., 43-300 Bielsko-Biała, Gałczyńskiego 6 – oferta uzyskała 84,39 pkt;

-        W TRADE Sp. z o.o., 40-014 Katowice, Mariacka 17 – oferta uzyskała 81,06 pkt;

-        Składnica Artykułów Masowych „WĘGLOPASZ” spółka jawna, Iga Wojda, Marcin Mendrygał, 86-031 Osielsko, Żołędowo, ul. Koronowska 38( 60-648 Poznań, Piątkowska 149/6) – oferta uzyskała 93,48 pkt;

-        RUDKOKS Stanisław Baron; 41-707 Ruda Śląska, Borówkowa 15 – oferta uzyskała 78,82 pkt

-        Biuro Handlowe INTERCO Sp. z o.o., 40-272 Katowice, Graniczna 29 – oferta uzyskała 87,62 pkt;

  1. W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców.
  2. Oferta Firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Górny Śląsk Sp. z o.o., 44-190 Knurów, Przemysłowa 24 wpłynęła po terminie składania ofert.
  3.   Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 PZP informuje się Wykonawcę, iż umowa może zostać zawarta nie wcześniej niż po 5 dniach od przesłania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określone w art. 27 ust.2, albo 10 dni jeśli zostało przesłane w inny sposób.( art 94 ust.1 pkt. 2 PZP)

 

 Dyrektor DPS

„Pod Dębami”

Hubert Kowalski

Konstantynów Łódzki 09-12-2014


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na DOSTAWĘ 46 TON KOKSU OPAŁOWEGO GRUBEGO GATUNEK I DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „POD DĘBAMI” W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Informację wytworzył:Dariusz Dróżka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.12.2014 20:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż