Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych do DPS Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim


Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami”

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Bechcice 3

województwo łódzkie ___________________________________________________________________________

tel. +48 42 2111-210           faks +48 42 2111-210 w 60            NIP 727-104-51-59            REGON 000311734

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

DPS Konstantynów z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim ul. Bechcice 3 ogłasza wyniki przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 11-12-2014 w celu wyłonienia Wykonawcy na

 DOSTAWĘ PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH, MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH

 DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „POD DĘBAMI” W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM.

 

Nr ogłoszenia w BZP 397532-2014

Nr Sprawy ZP/30/2014

 

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami”w Konstantynowie Łódzkim,
                          95-050 Konstantynów Łódzki, Bechcice 3

 

Oferty w przedmiotowym postępowaniu złożyło 2 Wykonawców.

I. Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy

„JAMIR” Sobieraj i Wspólnicy Sp.j., 95-083 Lutomiersk, Bechcice, Parcela 21

- wartość wybranej oferty brutto : 71364,85

- oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy Prawo Zamówień Publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia określonych przez Zamawiającego;

- oferta uzyskała łącznie 100 pkt.

- kryterium oceny ofert stanowiła cena (80%) i walory smakowe (20%).

W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyła również firma:

-         Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Grzegorz Nowakowski, 26-332 Sławno, Dąbrowa 6- oferta uzyskała 96,90 pkt;

II. W przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono oferty żadnego z Wykonawców.

III. W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

IV. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 PZP informuje się Wykonawcę, iż umowa może zostać zawarta nie wcześniej niż po 5 dniach od przesłania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określone w art. 27 ust.2, albo 10 dni jeśli zostało przesłane w inny sposób.( art 94 ust.1 pkt. 2 PZP)

 

 

 

Dyrektor DPS

„Pod Dębami”

 

Hubert Kowalski

 

 

Konstantynów Łódzki 22-12-2014


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych do DPS Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Informację wytworzył:Dariusz Dróżka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.12.2014 18:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż