Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę świeżych produktów warzywnictwa i ogrodnictwa do DPS Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim      Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami”

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Bechcice 3

województwo łódzkie ___________________________________________________________________________

tel. +48 42 2111-210           faks +48 42 2111-210 w 60            NIP 727-104-51-59            REGON 000311734

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

DPS Konstantynów z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim ul. Bechcice 3 ogłasza wyniki przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 12-12-2014 w celu wyłonienia Wykonawcy na

 DOSTAWĘ ŚWIEŻYCH PRODUKTÓW WARZYWNICTWA I OGRODNICTWA

 DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „POD DĘBAMI” W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM.

 

Nr ogłoszenia w BZP 252095-2014

Nr Sprawy ZP/33/2014

 

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami”w Konstantynowie Łódzkim,
                          95-050 Konstantynów Łódzki, Bechcice 3

 

Oferty w przedmiotowym postępowaniu złożyło 4 Wykonawców.

I. Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy

PPHU DOMAGROL Roman Grobelny, 99-150 Grabów, Nagórki 49

- wartość wybranej oferty brutto : 63900 zł (Współczynnik – 0,76)

- oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy Prawo Zamówień Publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia określonych przez Zamawiającego;

- oferta uzyskała łącznie 100 pkt.

- kryterium oceny ofert stanowiła cena (90%) i termin dostawy (10%).

W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyły również firmy:

-         „Bracia Ledzion” Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion, 94-234 Łódź, ul. Podchorążych 25/27- oferta uzyskała 89,11 pkt;

-         Firma Handlowa ”GOFRO” Marcin Gołek, 95-100 Zgierz, ul. Barona 11 – oferta uzyskała 86,89 pkt.

II. W przedmiotowym postępowaniu odrzucono ofertę jednego z Wykonawców – P.H. FIGA Dariusz Figiński, 98-220 Zduńska Wola, Getta Żydowskiego 19 – na podst. Art. 89 ust 1 pkt 2 i 4.

III. W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

IV. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 PZP informuje się Wykonawcę, iż umowa może zostać zawarta nie wcześniej niż po 5 dniach od przesłania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określone w art. 27 ust.2, albo 10 dni jeśli zostało przesłane w inny sposób.( art 94 ust.1 pkt. 2 PZP)

 

 

 

Dyrektor DPS

„Pod Dębami”

 

Hubert Kowalski

 

 

Konstantynów Łódzki 22-12-2014


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę świeżych produktów warzywnictwa i ogrodnictwa do DPS Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Informację wytworzył:Dariusz Dróżka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.12.2014 18:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż