Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mleczywa (produktów mleczarskich) do DPS Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim


Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami”

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Bechcice 3

województwo łódzkie ___________________________________________________________________________

tel. +48 42 2111-210           faks +48 42 2111-210 w 60            NIP 727-104-51-59            REGON 000311734

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

DPS Konstantynów z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim ul. Bechcice 3 ogłasza wyniki przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 11-12-2014 w celu wyłonienia Wykonawcy na

 DOSTAWĘ MLECZYWA (PRODUKTÓW MLECZARSKICH)

 DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „POD DĘBAMI” W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM.

 

Nr ogłoszenia w BZP 397540-2014

Nr Sprawy ZP/29/2014

 

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim,
                          95-050 Konstantynów Łódzki, Bechcice 3

 

Ofertę w przedmiotowym postępowaniu złożyło 2 Wykonawców.

I. Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łasku, 98-100 Łask, Matejki 16

- wartość wybranej oferty brutto : 52790,04

- oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy Prawo Zamówień Publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia określonych przez Zamawiającego;

- oferta uzyskała łącznie 92,36 pkt.

- kryterium oceny ofert stanowiła cena (80%) i  ocena walorów smakowych (20%).

II. W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyła także firma - „JOGO” Łódzka Spółdzielnia Mleczarska, 94-251 Łódź, Omłotowa 12, która uzyskała 79,42 pkt

III. W przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono oferty żadnego z Wykonawców.

IV. W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

V. Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a PZP informuje się Wykonawcę, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, ponieważ w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

 

 

 

Dyrektor DPS

„Pod Dębami”

 

Hubert Kowalski

 

 

Konstantynów Łódzki 22-12-2014


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mleczywa (produktów mleczarskich) do DPS Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Informację wytworzył:Dariusz Dróżka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.12.2014 18:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż