Zawiadomienie 6223 21 05 - pobór wód podziemnych ze studni nr 1 w Czyżeminie gm. Dłutów

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne Starosta Pabianicki informuje o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej ze studni głębinowej nr 1 zlokalizowanej na działce nr 193 w miejscowości Czyżemin gm. Dłutów, ujmującej do eksploatacji czwartorzędową warstwę wodonośną dla celów zaopatrzenia wodociągu wiejskiego.
Osoby zainteresowane mogą zapoznać sie z dokumentacją oraz wnieść uwagi w sprawie do dnia 05.08.2005r. w tut. Wydziale.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6223 21 05 - pobór wód podziemnych ze studni nr 1 w Czyżeminie gm. Dłutów
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.07.2005 12:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż