uchwała Nr

z dnia

w sprawie

XIV/100/15

29-10-2015 rozpatrzenia skargi

XIV/99/15

29-10-2015 nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Pabianickiego"

XIV/98/15

29-10-2015 zwolnienia z pełnienia dotychczasowych obowiązków odwołanego z funkcji Członka Zarządu

XIV/97/15

29-10-2015 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającej na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej

XIV/96/15

29-10-2015 zmiany Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011- 2016 rok

XIV/95/15

29-10-2015 współpracy Powiatu Pabianickiego z Gminą Dobroń w zakresie zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Wieloletniego od nazwą"Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019"

XIV/94/15

29-10-2015 przystąpienia do Programu Wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019" oraz zabezpieczenia środków na realizację zadania, które zostanie zgłoszone w jego ramach

XIV/93/15

29-10-2015 upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia porozumienia z Gminą Zelów

XIV/92/15

29-10-2015 ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pabianickiego na rok 2015

XIV/91/15

29-10-2015 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2015 rok

XIV/90/15

29-10-2015 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2015 - 2021

XIV/89/15

29-10-2015 wyboru Członka Zarządu Powiatu Pabianickiego

XIV/88/15

29-10-2015 odwołania z funkcji Członka Zarządu

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w październiku 2015 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:03.12.2015 12:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:03.12.2015 12:24