Budowa sieci wodociągowej w ulicy Jutrzkowickiej w Pabianicach, dz. nr. ewid. 3/3, 3/8, 27/3, 27/5

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

          Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 07.12.2015r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. o., z siedzibą w Pabianicach przy ul. Warzywnej 3, dokonał zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w ulicy Jutrzkowickiej w Pabianicach, na działkach nr ewid. 3/3, 3/8, 27/3, 27/5.

           Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 106 (tel. 42 225 40 55).

            O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa sieci wodociągowej w ulicy Jutrzkowickiej w Pabianicach, dz. nr. ewid. 3/3, 3/8, 27/3, 27/5
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Wojciech Kominek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.12.2015 10:05