Zawiadomienie 6223 24 05 - pobór wody podziemnej ze studni głębinowej nr 1 zlokalizowanej na działce nr 1368/2 w Ksawerowie przy ul. Łódzkiej 183

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229) Starosta Pabianicki informuje o wszczęciu, na wniosek Spółki Jawnej KON-WIT, Ksawerów, ul. Łódzka 183,  postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej ze studni głębinowej nr 1 zlokalizowanej na działce nr ew. 1368/2 w Ksawerowie, ul. Łódzka 183, ujmującej do eksploatacji czwartorzędową warstwę wodonośną dla zaopatrzenia w wodę przedsiębiorstwa do celów socjalno-bytowych i technologicznych.
Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentami oraz wnieść uwagi w sprawie do dnia 01.08.2005r. w tut. Wydziale.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6223 24 05 - pobór wody podziemnej ze studni głębinowej nr 1 zlokalizowanej na działce nr 1368/2 w Ksawerowie przy ul. Łódzkiej 183
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.07.2005 10:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż