wersja do wydruku Dorota Chojak 12.02.2016 11:09

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Lista punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
na terenie Powiatu Pabianickiego w roku 2018.

Od początku 2018 r. na terenie Powiatu Pabianickiego istnieje 5 punków bezpłatnego poradnictwa prawnego w 7 lokalizacjach, które poprowadzą członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi oraz adwokaci i radcy prawni realizujący nieodpłatną pomoc prawną na rzecz Fundacji „Młodzi Ludziom”. W wyniku wspólnych ustaleń Starosty Pabianickiego, Prezydenta Miasta Pabianic, Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego oraz Wójtów gmin Dłutowa, Dobronia, Lutomierska, Ksawerowa i Gminy Pabianice, pomoc odbywać się będzie w pięciu punktach w siedmiu lokalizacjach.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez radców prawnych i adwokatów. Punkty działają wg poniższego harmonogramu z wyłączeniem dni wolnych od pracy:

PABIANICE

Miejska Biblioteka Publiczna w Pabianicach przy ul. Św. Jana 10

Poniedziałek: w godzinach 11.00-15.00, 15.30-18.00,
Wtorek: w godzinach 8.00-10.30, 11.00-15.00,
Środa: w godzinach 11.00-15.00, 15.30-18.00,
Czwartek: w godzinach 8.00-10.30, 11.00-15.00,
Piątek: w godzinach 11.00-15.00.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez adwokatów i radcę prawnego.
Starostwo Powiatowe w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2, bud. B, pok. 40

Wtorek: 13.30-18.30,
Czwartek: 15.00-18.00,
Piątek: 12.30-18.30.
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez radcę prawnego.

KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
Punkt w Konstantynowie Łódzkim mieści się w budynku Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej 2, I piętro, w pokoju nr 9B czynny w Poniedziałek, Środę, Czwartek od 11.00 do 15.00 i Piątek od 10.00 do 14.00 oraz w budynku Konstantynowskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Słowackiego 11 we Wtorki od 15.00 do 19.00.
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez radców prawnych.
Poniedziałek, Środa, Czwartek 11.00 - 15.00,
Piątek 10.00 - 14.00

GMINA LUTOMIERSK

Punkt w Lutomiersku mieści się w budynku Urzędu Gminy Lutomiersk przy Placu Jana Pawła II nr 12

W/w punkt czynny jest w Poniedziałki, Środy od 11.00 do 15.00 i Piątki od 10.30 do 14.30. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez adwokata.

GMINA DŁUTÓW

Punkt w Dłutowie mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Główna 11 pokój nr 11

W/w punkt czynny jest w Poniedziałki, Środy i Piątki od 11.00 do 15.00.
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez adwokata.

GMINA DOBROŃ
Punkt w Dobroniu mieści się w budynku Urzędu Gminy w Dobroniu przy ul. 11 Listopada 9 W/w punkt czynny jest w Poniedziałki, Środy i Piątki od 13.00 do 17.00.
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez radcę prawnego.

Osobami uprawionymi do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej są:

1) osoba, której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2) osoba, która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, lub

3) osoba, która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub

4) osoba, która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, lub

5) osoba, która nie ukończyła 26 lat, lub

6) osoba, która ukończyła 65 lat, lub

7) osoba, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,

8) kobiety w ciąży

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej obejmuje:

1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

2. wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;

3. pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;

4. sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Podstawa prawna:

1. ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2030);

2. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2186).

3. rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2227).

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nieodpłatna Pomoc Prawna
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Dorota Chojak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.02.2016 11:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż