uchwała Nr

z dnia

w sprawie

XX/151/16

31-03-2016 określenia zadań i wysokości środków na ich realizację w 2016 roku, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

XX/150/16

31-03-2016 upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztaty Terapii Zajęciowej w Konstantynowie Łódzkim i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2016

XX/149/16

31-03-2016 upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pabianicach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2016

XX/148/16

31-03-2016 przyjęcia Powiatowego programu profilaktycznego na rok 2016

XX/147/16

31-03-2016 przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w roku 2015 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2016

XX/146/16

31-03-2016 wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko na terenie Powiatu Pabianickiego”.

XX/145/16

31-03-2016 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2016 rok

XX/144/16

31-03-2016 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 206-2021

XX/143/16

31-03-2016 "Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2016"

XIX/142/16

03-03-2016 przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Powiatu Pabianickiego

XIX/141/16

03-03-2016 zmiany załącznika 1 do Strategii Rozwoju Powiatu Pabianickiego na lata 2014-2020

XIX/140/16

03-03-2016 przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach

XIX/139/16

03-03-2016 przekazania środków finansowych na zakup psa służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach

XIX/138/16

03-03-2016 przekazania środków finansowych na zakup radiowozu w wersji oznakowanej dla komendy Powiatowej Policji w Pabianicach

XIX/137/16

03-03-2016 upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia porozumienia z Miastem Łódź

XIX/136/16

03-03-2016 określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Pabianicki oraz warunków i zasad korzystania z nich

XIX/135/16

03-03-2016 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2016 rok

XIX/134/16

03-03-2016 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2016-2021

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w marcu 2016 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:29.03.2016 11:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Felcenloben
Data aktualizacji:28.06.2016 14:36