Uchwała Nr

z dnia

w sprawie

status

356/16

29-08-2016 upoważnienia osób do podpisania umowy o współpracy Powiatu Pabianickiego z Gminą Pabianice przy realizacji zadania pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytowice, Gmina Pabianice" realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019". .

355/16

29-08-2016 upoważnienia osób do podpisania wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy o dofinansowanie oraz do wszelkich czynności związanych z realizacją zadania w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019". .

354/16

29-08-2016 upoważnienia osób do podpisania umowy o współpracy Powiatu Pabianickiego z Gminą Ksawerów przy realizacji przebudowy ul. Wschodniej w Ksawerowie - I etap w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów" realizowanej w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019". .

353/16

29-08-2016 upoważnienia osób do podpisania wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy o dofinansowanie oraz do wszelkich czynności związanych z realizacją zadania w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019" .

352/16

29-08-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2016 rok .

351/16

29-08-2016 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2016 rok .

350/16

25-08-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2016 rok .

349/16

12-08-2016 zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi lokalnej w miejscowości Florentynów do kategorii drogi gminnej, Gmina Lutomiersk
 
.

348/16

12-08-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2016 rok .

347/16

08-08-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2016 rok .

346/16

08-08-2016 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2016 rok .

345/16

08-08-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2016 rok .

344/16

08-08-2016 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2016 rok .

343/16

04-08-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2016 rok .

342/16

01-08-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2016 rok .

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w sierpniu 2016 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:12.09.2016 10:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:12.09.2016 11:21