Uchwała Nr

z dnia

w sprawie

status

373/16

30-09-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2016 rok .

372/16

29-09-2016 upoważnienia osób do podpisania umowy o współpracy Powiatu Pabianickiego z Gminą Pabianice przy realizacji zadania pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytowice, Gmina Pabianice" realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019". .

371/16

29-09-2016 upoważnienia osób do podpisania wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy o dofinansowanie oraz do wszelkich czynności związanych z realizacją zadania w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019". .

370/16

29-09-2016 upoważnienia osób do podpisania umowy o współpracy Powiatu Pabianickiego z Gminą Ksawerów przy realizacji przebudowy ul. Wschodniej w Ksawerowie - I etap w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów" realizowanej w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019". .

369/16

29-09-2016 upoważnienia osób do podpisania wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy o dofinansowanie oraz do wszelkich czynności związanych z realizacją zadania w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019" .

368/16

26-09-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2016 rok .

367/16

26-09-2016 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2016 r. .

366/16

19-09-2016 założeń do projektu budżetu Powiatu Pabianickiego na 2017 rok wzorów materiałów planistycznych oraz terminów ich składania .

365/16

19-09-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2016 rok
 
.

364/16

19-09-2016 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2016 rok .

363/16

13-09-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2016 rok .

362/16

13-09-2016 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2016 rok .

361/16

13-09-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2016 rok .

360/16

13-09-2016 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2016 rok .

359/16

05-09-2016 zaopiniowania propozycji zaliczenia działki nr ewid. 522/2, obręb Biała w mc. Jeżewo, gm. Zgierz do kategorii drogi powiatowej .

358/16

05-09-2016 zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi lokalnej ul. Słowackiego w Dobroniu do kategorii drogi gminnej, Gmina Dobroń .

357/16

05-09-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2016 rok .

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych we wrześniu 2016 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:04.10.2016 08:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:06.10.2016 14:21