wersja do wydruku Beata Nowicka 24.10.2016 22:39

P R O T O K Ó Ł Kasacji bielizny i sprzętu

Załącznik nr :  2

                                                                                Do zarządzenia nr 11/2004

 

 

 

P R O T O K Ó Ł nr  3/2016

Kasacji   bielizny i sprzętu

z dnia 24 października 2016 roku

 

 

Zakładowa komisja kasacyjna w składzie:

1. Przewodniczący      -           Marek Ciechański

2.Członkowie             -           Anna Śniady

3         „                        -           Grażyna Redzynia

4.        „                     -              Maria Banach

 1.       „                      -             Halina Kolasa
 1.       „                     -              Bożena Bukowska

 

 

                    Działając na podstawie Zarządzenia na 11/2004 dyrektora   Domu

z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie powołania i działalności  zakładowej komisji kasacyjnej, dokonała szczegółowego przeglądu i oceny przydatności użytkowej poszczególnych przedmiotów zgłoszonych do kasacji wg zgłoszenia komórek organizacyjnych, stwierdza, że zakwalifikowała je następująco:

 

 

 

 

L

P

 

 

 

     Wyszczególnienie

 

Zgłoszono

do kasacji

 sztuk

          Z tego

Wart. skasow. przedmiot.

Skasowa-no sztuk

Przeznaczo- do dalsz.. użytkow.

 sztuk

  Cena

jednostko- wa

Wartość

ogółem

1

                  2

      3

     4

     5

       6

       7

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

 

30

31

33

 

Poszwy

Poszewki

Prześcieradła

Bluzy od piżam

Spodnie od piżam

Koszule nocne

Ręczniki

Scierki

Obrusy

Firanki

Pokrowiec na materac

Pokrowiec na krzesło

Podkłady

Szlafroki

Koce

Kołdry

Poduszki

Poszewki na „jaśki”

Poduszki na „jaśki”

Dywanik przyłóżkowy

Talerze głębokie

Talerze płaskie

Salaterki

Krzesła

Kubki

Wazon ceramiczny

Kosz na śmieci

Szczotka  toaletowa

Komputer – zestaw „Pentium”

Zestaw komputerowy

Maszynka do liczenia

Zasilacz UPS

 

31

45

110

9

3

10

15

2

4

4

1

1

85

2

2

1

1

6

3

2

13

14

5

2

5

1

3

2

1

 

1

1

1

 

31

45

110

9

3

10

15

2

4

4

1

1

85

2

2

1

1

6

3

2

13

14

5

2

5

1

3

2

1

 

1

1

1

 

 

 

 

 

Słownie wartość skasowanych przedmiotów zł:................................................

............................................................................................................................

 

Komisja stwierdza iż:

 1. Skasowano  ogółem :   szacunkowo około  38... kg

Z tego zakwalifikowała:

 1. do napraw w szwalni......................0............kg
 2. do sprzątania             .......... ........10............kg
 3. do sprzedaży w skupie surowców wtórnych (złom)........0.......kg
 1. Skasowany sprzęt zakwalifikowała: o
 1. do napraw innych przedmiotów.........................0....kg
 2. do  sprzedaży pracownikom      .........................0...kg
 3. do sprzedaży w skupie surowców wtórnych.....0.. .kg
 4. do odsprzedaży                       .............................0..kg.

 

Inne uwagi i wnioski komisji:

           

      Skasowana bielizna w ilości 10 kg została przeznaczona do sprzątania, pozostała bielizna z powodu bardzo dużego zniszczenia zostanie wywieziona wraz z pozostałym skasowanym sprzętem  przez firmę  ECO REGION.

 

 Na tym protokół zakończono i podpisano.

                                                                      

Przewodniczący: ...............................

 

                                                             1. ………..………    2 ………….……

 

                                                            3…………………     4 ……….….........  

                                                                                                      Załącznik nr: 2

                                                                                          Do zarządzenia nr 11/04

 

 

                                                      P R O T O K Ó Ł  2/2016

                                                  

                  Kasacji  :        bielizny i sprzętu

                  Z dnia             24.10.2016 roku

 

  Zakładowa komisja kasacyjna w składzie:

  Przewodniczący            -          Marek  Ciechański

                                       

  Członkowie                   -         1.  Anna   Śniady

        "                               -         2. Grażyna Redzynia

        "                               -         3.  Maria Banach

        "                               -         4.  Halina Kolasa

        "                               -         5.  Bożena Bukowska

 

Działając na podstawie Zarządzenia nr 11/04 dyrektora Domu z dnia 29.IV.2004r. w sprawie powołania i działalności zakładowej komisji kasacyjnej,

dokonała szczegółowego przeglądu i oceny przydatności użytkowej poszczególnych przedmiotów zgłoszonych do kasacji wg zgłoszenia komórek organizacyjnych, stwierdza , że zakwalifikowała je następująco:

 

 

LP

 

         Wyszczególnienie

Zgłoszono

do kasacji

   

    sztuk

        Z tego

Wartość

Skasowanych

Przedmiotów

 

Skasowano

    

   sztuk

Przeznaczono

do dalszego

użytkowania

      sztuk

 

Cena

jedno –

stkowa

Wartość

ogółem

 

1

                2

     3

     4

      5

   6

   7

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

 

kołdra

poduszka

poszwa

prześcieradło

podkład

poszewka

koc

krzesło

dywan

narzuta                   ręcznik

koszula nocna

piżama

firanki

serwetki

obrus

szafka - komoda

6

 3

 35

 67

 55

 54

 10

 1

 2

 1

 9

 2

 3

6

8

1

1

  6

  3

 35

 67

 55

 54

 10

 1

 2

1

9

2

3

6

8

1

1

 

 

 

 

 

Słownie wartość skasowanych przedmiotów zł......................................................

.................................................................................................................................

 

Komisja stwierdza iż:

                              

 1. Skasowano ogółem...... 82................kg

Z tego zakwalifikowała:

a) do napraw w szwalni .....................kg

b)do sprzątania .............28......................kg

c) do sprzedaży w skupie surowców wtórnych ...............................kg

 

 1. Skasowany sprzęt zakwalifikowała:
  1. do napraw innych przedmiotów...................................kg
  2. do sprzedaży pracownikom .........................................kg
  3. do sprzedaży w skupie surowców wtórnych................................kg

 

 1. Inne uwagi i wnioski komisji:

.........28......kg  skasowanej bielizny przeznaczono na materiał do sprzątania. Części metalowe o łącznej wadze...----..............kg zostaną wywiezione na złom, natomiast pozostała część kasowanej bielizny i sprzętu zostanie wywieziona na wysypisko śmieci przez firmę ECO-REGION.

Na tym protokół zakończono i podpisano

 

Przewodniczący: ...........................

 

Członkowie         1. ........................

      

                            2. ........................

 

                            3. ........................

 

                           4. .........................

                              

                           5……………………                     

 

                                                                                  zatwierdzam

                                                                           

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:P R O T O K Ó Ł Kasacji bielizny i sprzętu
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Beata Nowicka
Informację wytworzył:Beata Nowicka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.10.2016 22:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż