Zawiadomienie 6341 57 - odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z ul. karniszewickiej do rowu R-E-1/2 w Pabianicach

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14. 06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zmianami) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 poz. 469 ze zmianami) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Miejskiej Pabianice na szczególne korzystanie z wód obejmującego odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z ulicy Karniszewickiej i Parku Hadriana w Pabianicach do ziemi za pośrednictwem rowu R-E-1/2 w km 0+285 zlokalizowanego na działce nr ew. 89 obr. 3 w Pabianicach. Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, budynek „A”, pok. Nr 1-5, parter.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 57 - odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z ul. karniszewickiej do rowu R-E-1/2 w Pabianicach
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Informację wytworzył:Izabela Rzempowska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.12.2016 11:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż