Zawiadomienie 6341 67 - przebudowa rowu przydrożnego drogi gminnej na dz. nr ew. 3 w m. Lesieniec gm. Dłutów

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 10 § ustawy z dnia 14. 06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zmianami) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 poz. 469 ze zmianami) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Dłutów na wykonanie urządzenia wodnego obejmującego przebudowę istniejącego rowu przydrożnego od km 0+000 do km 0+290 tj. na długości 290 m poprzez umocnienie dna i skarp płytami betonowymi wraz z wykonaniem przyczółków betonowych na istniejących przepustach, zlokalizowanego na działce drogowej nr ew. 3 i częściowo na działkach przyległych o nr ew. 29, 31, 33 w miejscowości Lesieniec gm. Dłutów.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z przedłożoną dokumentacją, wnieść uwagi oraz wypowiedzieć się w sprawie przed jej ostatecznym rozstrzygnięciem w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, budynek „A”, pok. Nr 1-5, parter.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 67 - przebudowa rowu przydrożnego drogi gminnej na dz. nr ew. 3 w m. Lesieniec gm. Dłutów
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Informację wytworzył:Izabela Rzempowska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.12.2016 11:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż