Zawiadomienie 6341 68 - wprowadzenie ścieków do kanalizacji z myjni stacji paliw Lotos nr 218 w Pabianicach przy ul. Łaskiej 7

Na podstawie art. 61§1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm. ) Starosta Pabianicki informuje o wszczęciu na wniosek pełnomocnika LOTOS Paliwa Sp. Z o.o.. z siedzibą w Gdańsku, ul. Elbląska 135 postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie do miejskiej kanalizacji ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu stacji paliw LOTOS nr 218 zlokalizowanej w Pabianicach przy ul. Łaskiej 7.
Na podstawie art. 10 §1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że strony mają możliwość czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu oraz wypowiedzenia się w sprawie, co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Materiały znajdują się do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 - Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, budynek A, pokój nr 5, gdzie można się z nimi zapoznać w terminie do dnia 09.12.2016 r.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 68 - wprowadzenie ścieków do kanalizacji z myjni stacji paliw Lotos nr 218 w Pabianicach przy ul. Łaskiej 7
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Informację wytworzył:Izabela Rzempowska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.12.2016 09:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż