Zawiadomienie 6341 72 - przejście pod dnem rzeki Jesionki w km 0+600 sieci wodociągowej na działce nr ew. 749 w Drzewocinach

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14. 06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zmianami) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 poz. 469 ze zmianami) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Dłutów na wykonanie urządzenia wodnego tj. przejście pod dnem koryta rzeki Jesionki w km 0+600 sieci wodociągowej PEHD 160 PN 10 SDR 17 w rurze osłonowej PEHD na działce nr ew. 749 w miejscowości Drzewociny gm. Dłutów.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, budynek „A”, pok. Nr 1-5, parter.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 79 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa w dniu 27.12.2016r. o godz. 1100 zostaną przeprowadzone oględziny na działce nr ew. 749 w Drzewocinach gm. Dłutów w celu odniesienia się do wniosku.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 72 - przejście pod dnem rzeki Jesionki w km 0+600 sieci wodociągowej na działce nr ew. 749 w Drzewocinach
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Informację wytworzył:Izabela Rzempowska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.12.2016 12:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż