Uchwała Nr

z dnia

w sprawie

status

42/17

31-03-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2017 rok .

41/17

31-03-2017 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2017 rok .

40/17

31-03-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2017 rok .

39/17

27-03-2017 upoważnienia osób do składania oświadczeń woli w związku z aplikowaniem o dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach" .

38/17

27-03-2017 zatwierdzenia Planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Pabianicach na 2017 rok .

37/17

27-03-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2017 rok .

36/17

27-03-2017 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2017 r. .

35/17

20-03-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2017 rok .

34/17

20-03-2017 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2017 rok .

33/17

20-03-2017 zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert i przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Pabianickiego w 2017 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia .

32/17

20-03-2017 zmiany Regulaminów Organizacyjnych: Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych im. Aleksandra Kamińskiego w Porszewicach oraz Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych prowadzonych przez Powiat Pabianicki .

31/17

20-03-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2017 rok .

30/17

20-03-2017 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2017 rok .

29/17

20-03-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2017 rok .

28/17

20-03-2017 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2017 rok .

27/17

14-03-2017 przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących .

26/17

13-03-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2017 rok .

25/17

13-03-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2017 rok .

24/17

13-03-2017 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2017 rok .

23/17

06-03-2017 upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach – Pawła Szałeckiego do reprezentowania Powiatu Pabianickiego w zakresie wykonania umowy użyczenia z Powiatem Zduńskowolskim .

22/17

02-03-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2017 rok .

21/17

02-03-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2017 rok .

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w marcu 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:24.04.2017 12:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:24.04.2017 12:09