Uchwała Nr

z dnia

w sprawie

status

39/18

27-02-2018 upoważnienia osób do składania oświadczeń woli w związku z aplikowaniem o dofinansowanie zadania pn. "Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej "Pod Dębami" w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3" .

38/18

27-02-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2018 rok .

37/18

26-02-2018 upoważnienia osób do podpisywania wniosków uchylona

36/18

26-02-2018 określenia podziału i wysokości dotacji na zadanie własne Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2018 r. .

35/18

26-02-2018 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2018 roku .

34/18

19-02-2018 upoważnienia osób do podpisywania oświadczeń, wystąpień, umów uchylona

33/18

19-02-2018 trybu pracy Komisji Przetargowej w Starostwie Powiatowym w Pabianicach .

32/18

19-02-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2018 rok .

31/18

19-02-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2018 rok .

30/18

19-02-2018 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2018 rok .

29/18

12-02-2018 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pabianicach .

28/18

12-02-2018 przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego .

27/18

12-02-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2018 rok .

26/18

12-02-2018 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2018 rok .

25/18

12-02-2018 zmiany uchwały Nr 4/18 Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 11 stycznia 2018 r. .

24/18

02-02-2018 powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach .

23/18

02-02-2018 ogłoszenia naboru kandydatów do komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2018 roku .

22/18

02-02-2018 zaopiniowania propozycji pozbawienia dróg powiatowych ich dotychczasowej kategorii na terenie Powiatu Poddębickiego .

21/18

02-02-2018 sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr 78/2017 Zarządu Powiatu Pabianickiego .

20/18

02-02-2018 zmian w składzie Komisji Przetargowej w Starostwie Powiatowym w Pabianicach. .

19/18

02-02-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2018 rok .

18/18

02-02-2018 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2018 rok .

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w lutym 2018 roku.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:20.03.2018 15:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wojciech Goss
Data aktualizacji:21.08.2019 12:32