Uchwała Nr

z dnia

w sprawie

status

56/18

29-03-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2018 rok .

55/18

29-03-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2018 rok .

54/18

26-03-2018 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pabianicach .

53/18

26-03-2018 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Konstantynowie Łódzkim .

52/18

26-03-2018 regulaminu pracy komisji przeprowadzających konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki. .

51/18

26-03-2018 przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących .

50/18

26-03-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2018 rok .

49/18

26-03-2018 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2018 rok .

48/18

26-03-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2018 rok .

47/18

26-03-2018 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2018 rok .

46/18

19-03-2018 zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert i przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Pabianickiego w 2018 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia .

45/18

19-03-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2018 rok .

44/18

19-03-2018 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2018 rok .

43/18

15-03-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2018 rok .

42/18

15-03-2018 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2018 rok. .

41/18

08-03-2018 upoważnienia osób do składania oświadczeń woli w związku z aplikowaniem o dofinansowanie projektu pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach" .

40/18

08-03-2018 udzielenia pełnomocnictwa szczególnego .

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w marcu 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:25.06.2018 09:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:25.06.2018 09:05