Uchwała Nr

z dnia

w sprawie

343/05

29-12-2005 upoważnienia osób do podpisania umowy bankowej obsługi budżetu Powiatu Pabianickiego w okresie do dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Regionalny Oddział Korporacyjny w Łodzi.

342/05

29-12-2005 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2005 r.

341/05

29-12-2005 upoważnienia osób do podpisania umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. "Redukcja niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni z węglowej na gazową oraz docieplenie ścian i wymianę stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach".

340/05

29-12-2005 upoważnienia osób do podpisania umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez termorenowację budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach".

339/05

29-12-2005 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania komisji przetargowej oraz trybu jej pracy.

338/05

27-12-2005 zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pabianickiego na 2005 r.

337/05

27-12-2005 powołania Pełnomocnika Zarządu Powiatu Pabianickiego do spraw przygotowania, realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych z funduszy wspólnotowych.

336/05

27-12-2005 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Zarządu Powiatu do spraw zamówień publicznych.

335/05

27-12-2005 zmieniająca uchwałę w sprawie stosowania procedur przewidzianych ustawą - Prawo zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Pabianicach.

334/05

22-12-2005 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego.

333/05

19-12-2005 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2005 r.

332/05

19-12-2005 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2005 r.

331/05

19-12-2005 udzielenia pełnomocnictwa szczególnego.

330/05

15-12-2005 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2005 r.

329/05

12-12-2005 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2005 rok.

328/05

05-12-2005 powołania Komisji Stypendialnej ds. przyznawania stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Pabianickiego w ramach działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa.

327/05

05-12-2005 powołania Komisji Stypendialnej ds. przyznawania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku akademickim 2005/2006 w ramach projektu "Nowa szansa dla Żaka" - działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa.

326/05

05-12-2005 zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego.

325/05

05-12-2005 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2005 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w grudniu 2005 roku.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:19.09.2018 13:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:19.09.2018 13:37