Uchwała Nr 174/18
Zarządu Powiatu Pabianickiego
z dnia 1 października 2018 roku

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu
użytkowego znajdującego się w budynku zlokalizowanym na nieruchomości
położonej w Pabianicach przy ul. Zamkowej 6, stanowiącej własność
Powiatu Pabianickiego, przeznaczonego do oddania w najem na czas
oznaczony dwóch lat w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym najemcą

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoby odpowiedzialne za treść:
/-/ Krzysztof Habura - starosta
/-/ Robert Jakubowski - wicestarosta
/-/ Irena Grenda - członek zarządu
/-/ Gabriela Wenne-Błażyńska - członek zarządu

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:174/18
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:02.10.2018 13:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:02.10.2018 13:21