zarządzenie nr

z dnia

w sprawie

1/2005

06-01-2005 ustanowienia polityki szkoleniowej Starostwa Powiatowego w Pabianicach

2/2005

06-01-2006 ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach

3/2005

31-01-2005 zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych

4/2005

07-03-2005 szczegółowego podziału zadań pośród członków Zarządu Powiatu Pabianickiego oraz Skarbnika Powiatu i Sekretarza Powiatu

5/2005

29-03-2005 realizacji zadania "Opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie " wykonywanego w ramach Akcji Przejrzysta Polska

6/2005

29-03-2005 realizacji zadania "Opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego w urzędzie"wykonywanego w ramach Akcji Przejrzysta Polska.

7/2005

29-03-2005 realizacji zadania "Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie" wykonywanego w ramach Akcji Przejrzysta Polska

8/2005

29-03-2005 realizacji zadania "Urząd przygotuje i rozpropaguje książeczkę coroczny informator dla mieszkańców) pt. "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy" wykonywanego w ramach Akcji Przejrzysta Polska

9/2005

29-03-2005 realizacji zadania "Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników" wykonywanego w ramach Akcji Przejrzysta Polska

10/2005

29-03-2005 realizacji zadania "Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminnego/powiatowego" wykonywanego w ramach Akcji Przejrzysta Polska

11/2005

04-04-2005 realizacji zadania "Wprowadzenie do praktyki funkcjonowania samorządu głosowania imiennego" wykonywanego w ramach Akcji Przejrzysta Polska.

12/2005

04-04-2005 realizacji zadania "Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców" wykonywanego w ramach Akcji Przejrzysta Polska

13/2005

13-05-2005 wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji

14/2005

12-05-2006 ustalenia zasad korzystania z oprogramowania komputerowego w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

15/2005

16-05-2005 realizacji zadania "Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi "wykonywanego w ramach Akcji Przejrzysta Polska

16/2005

18-04-2006 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym

17/2005

06-06-2005 zakupów oprogramowania komputerowego oraz przechowywania licencji i nośników zakupionego oprogramowania komputerowego

18/2005

30-06-2005 prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

19/2005

07-07-2005 realizacji zadania "Opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego w urzędzie" wykonywanego w ramach Akcji Przejrzysta Polska

20/2005

18-07-2005 polityki bezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

21/2005

16-08-2005 zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

22/2005

22-08-2005 zatwierdzenia "Kart Usług świadczonych przez Powiat Pabianicki" przygotowanych w ramach realizacji zadania "Opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie " wykonywanego w ramach Akcji Przejrzysta Polska

23/2005

26-08-2005 wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Starostwie Powiatowym w Pabianicach przygotowanej w ramach realizacji zadania "Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie" wykonywanego w ramach Akcji Przejrzysta Polska

24/2005

29-09-2005 ustanowienia "Kodeksu Etyki Pracowników Samorządowych Starostwa Powiatowego w Pabianicach " przygotowanego w ramach realizacji zadania "Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminnego/powiatowego" wykonywanego w ramach Akcji Przejrzysta Polska

25/2005

30-08-2005 zatwierdzenia oraz wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach przygotowanego w ramach realizacji zadania "Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników" wykonywanego w ramach Akcji Przejrzysta Polska

26/2005

30-08-2005 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Biurze Zarządu Powiatu

27/2005

14-09-2005 zasad wydawania uprawnień do parkowania w miejscach będących w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

28/2005

21-09-2005 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Organizacyjnym

29/2005

29-09-2005 zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji określającej zasady prowadzenia rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

30/2005

04-10-2005 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Biurze Zarządu Powiatu.

31/2005

17-09-2005 powołania Komisji d/s Organizacji i Zarządzania Ruchem Drogowym na Drogach Powiatowych i Gminnych w Powiecie Pabianickim

32/2005

10-11-2005 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Komunikacji i Transportu

33/2005

10-11-2005 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Architektury i Budownictwa

34/2005

06-12-2005 zarządzenia spisu z natury składników majątkowych Starostwa Powiatowego w Pabianicach

35/2005

16-12-2005 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

36/2005

19-12-2005 ustalenia zakładowego regulaminu świadczeń socjalnych;

37/2005

23-12-2005 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Zarządzeń Powiatu Pabianickiego podjętych w 2005 roku.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:04.10.2018 14:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:04.10.2018 14:06