Zawiadomienie dotyczące budowy drogi gminnej (przedłużenie ul. Giełdowej) w Ksawerowie (na odcinku od przepustu do drogi serwisowej DK14) wraz z jej oświetleniem, na działkach nr ewid. 2164/1, 2163/1, 2161/46, gm. Ksawerów, oraz rozbudowy ul. Rypołtowickiej w Pabianicach, w zakres której wchodzi: przebudowa skrzyżowania, budowa odwodnienia, budowa oświetlenia, budowa zjazdu oraz budowa odcinka drogi łączącej projektowane skrzyżowanie z drogą serwisową DK14, na działkach nr ewid. 223/2, 218, 219/1, 220/3, 282, 283/1, 283/2, 284/1 i 284/2.

Zawiadomienie

    Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Wydział Architektury i Budownictwa zawiadamia właścicieli nieruchomości położonych po obu stronach ul. Rypułtowickiej w Pabianicach na odcinku od posesji nr 122 do drogi serwisowej DK14, oraz właścicieli nieruchomości położonych po obu stronach drogi gminnej położonej w Ksawerowie, (przedłużenie ul. Giełdowej w Ksawerowie) na odcinku od przepustu do drogi serwisowej DK14, o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej (przedłużenie ul. Giełdowej) w Ksawerowie (na odcinku od przepustu do drogi serwisowej DK14) wraz z jej oświetleniem, na działkach nr ewid. 2164/1, 2163/1, 2161/46, gm. Ksawerów, oraz na rozbudowie ul. Rypołtowickiej w Pabianicach, w zakres której wchodzi: przebudowa skrzyżowania, budowa odwodnienia, budowa oświetlenia, budowa zjazdu oraz budowa odcinka drogi łączącej projektowane skrzyżowanie z drogą serwisową DK14, na działkach nr ewid. 223/2, 218, 219/1, 220/3, 282, 283/1, 283/2, 284/1 i 284/2.    

    W związku z powyższym informujemy, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w tutejszym wydziale, w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, budynek "C", I piętro, pokój 105 codziennie w godz. pracy urzędu (od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00-16.00, wtorek w godz. 9.00-17.00, piątek w godz. 8.00-15.00).

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące budowy drogi gminnej (przedłużenie ul. Giełdowej) w Ksawerowie (na odcinku od przepustu do drogi serwisowej DK14) wraz z jej oświetleniem, na działkach nr ewid. 2164/1, 2163/1, 2161/46, gm. Ksawerów, oraz rozbudowy ul. Rypołtowickiej w Pabianicach, w zakres której wchodzi: przebudowa skrzyżowania, budowa odwodnienia, budowa oświetlenia, budowa zjazdu oraz budowa odcinka drogi łączącej projektowane skrzyżowanie z drogą serwisową DK14, na działkach nr ewid. 223/2, 218, 219/1, 220/3, 282, 283/1, 283/2, 284/1 i 284/2.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Informację wytworzył:Anna Korycka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.10.2018 13:04