Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami”

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Bechcice 3

województwo łódzkie ___________________________________________________________________________

tel. +48 42 2111-210           faks +48 42 2111-210 w 60      NIP 727-104-51-59     REGON 000311734

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

DPS Konstantynów z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim ul. Bechcice 3 ogłasza wyniki konkursu ofert przeprowadzonego w dniu 12-10-2018 w celu wyłonienia Wykonawcy na

 

 DOSTAWĘ 125 TON KOKSU OPAŁOWEGO GRUBEGO GATUNEK I DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „POD DĘBAMI” W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM.

Nr Sprawy ZP/24/2018/Pr.Wew

 

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim,
                          95-050 Konstantynów Łódzki, Bechcice 3

 

Oferty w przedmiotowym postępowaniu złożyło 4 Wykonawców.

 

I. Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy

Ekosil Zdzisław Dzieciuch, 41-807 Zabrze, Handlowa 2 c

- wartość wybranej oferty brutto : 145908,75

- oferta spełnia wszystkie wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia określonych przez Zamawiającego;

- oferta uzyskała łącznie 100 pkt.

- Kryterium oceny ofert stanowiła cena- 90,00% i termin dostawy-10 %.

II. W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyły również firmy:

  •  PW Atex 44-145 Piechowice, ul. Gliwicka 3 – oferta uzyskała 87,65 pkt;

– Węglopasz Sp. z o.o. 60-648 Poznań, Piątkowska 149/6 – oferta uzyskała 96,27 pkt;

- RID Radosław Kopiczyński, 98-170 Widawa, Kiełczygłowska 26B – oferta uzyskała 97,42 pkt.

  1. W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

 

 

 

 

Dyrektor DPS

„Pod Dębami”

Hubert Kowalski

 

 

Konstantynów Łódzki 30-10-2018

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę 125 ton koksu opałowego grubego, gatunek I dla Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Data publikacji:30.10.2018 20:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:Katarzyna Michalska-Dróżka
Informację aktualizował:Krzysztof Swat
Data aktualizacji:30.10.2018 20:23