Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii oświetlenia ulicy, Hermanów, dz. 108/15, 108/11

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

      Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 09.11.2018r., Inwestor, Gmina Pabianice, dokonał zgłoszenia budowy linii oświetlenia ulicy w Hermanowie, na działkach nr ewid. 108/15, 108/11, gm. Pabianice.

     Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

     O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii oświetlenia ulicy, Hermanów, dz. 108/15, 108/11
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Informację wytworzył:Anna Korycka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.11.2018 12:07