Uchwała Nr 3/19
Zarządu Powiatu Pabianickiego
z dnia 7 stycznia 2019 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu
użytkowego znajdującego się w budynku zlokalizowanym na nieruchomości
położonej w Pabianicach przy ul. Zamkowej, stanowiącej własność
Powiatu Pabianickiego, przeznaczonego do oddania w najem na czas
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym z dotychasowym najemcą

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoby odpowiedzialne za treść:
/-/ Krzysztof Habura - starosta
/-/ Gabriela Wenne-Błażyńska - wicestarosta
/-/ Robert Kraska - członek zarządu
/-/ Jacek Wróblewski - członek zarządu

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:3/19
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:08.01.2019 13:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:08.01.2019 13:55