wersja do wydruku Anna Małecka 06.02.2019 09:09

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pod nazwą: Remont cząstkowy dróg powiatowych

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Dróg Starostwa Powiatowego w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. Remont cząstkowy dróg powiatowych. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Pabianickiego w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 Euro. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie remontów cząstkowych dróg powiatowych o nawierzchniach bitumicznych masą bitumiczną, w okresie trwania umowy. Szacunkowy zakres prac: ok. 1400 m2.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pod nazwą: Remont cząstkowy dróg powiatowych
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Anna Małecka
Informację wytworzył:Jolanta Nowicka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.02.2019 09:09