Uchwała Nr

z dnia

w sprawie

status

15/19

25-01-2019 upoważnienia osób do podpisania aneksu do umowy kredytu długoterminowego .

14/19

25-01-2019 ogłoszenia naboru kandydatów do komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2019 roku .

13/19

25-01-2019 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pabianickiego w 2019 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia .

12/19

25-01-2019 przekazania realizacji zadania "Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Bądź z naturą za pan brat" w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10" .

11/19

25-01-2019 upoważnienia osób do składania oświadczeń woli w związku ze składaniem wniosku dla zadania pn. "Budowa siłowni plenerowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29" .

10/19

25-01-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2019 rok .

9/19

25-01-2019 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2019 rok .

8/19

25-01-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2019 rok .

7/19

21-01-2019 przeznaczenia pomieszczeń znajdujących się w budynku zlokalizowanym na nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. św. Jana 33, stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego, na siedzibę Starostwa Powiatowego w Pabianicach .

6/19

14-01-2019 udzielenia upoważnienia do zawierania porozumień .

5/19

14-01-2019 upoważnienia osób do składania oświadczeń woli .

4/19

14-01-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2019 rok .

3/19

07-01-2019 sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku zlokalizowanym na nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Zamkowej, stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego, przeznaczonego do oddania w najem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym najemcą .

2/19

07-01-2019 przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego .

1/19

07-01-2019 wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2019 rok .

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w styczniu 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Wojciech Goss
Data publikacji:26.02.2019 16:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wojciech Goss
Data aktualizacji:26.02.2019 16:05