wersja do wydruku Wojciech Goss 27.05.2019 14:55

Raport o stanie Powiatu Pabianickiego za 2018 rok

Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę. 

Debata nad Raportem o stanie powiatu pabianickiego będzie miała miejsce na sesji Rady Powiatu Pabianickiego w dniu 06.06.2019r. o godz. 10.00

Głos mieszkańców w debacie nad raportem
W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do  Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 osób.
Zgłoszenia przyjmowane będą w Starostwie  Powiatowym  w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2 ;
pokój nr 9   w godzinach pracy urzędu:
  - poniedziałek ,środa i czwartek   8 00-16 00 ;  wtorek 800-1700; piątek 800-1500

 Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu pabianickiego

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu, tj. do dnia 5.06.2019 r. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Raport o stanie Powiatu Pabianickiego za 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Wojciech Goss
Informację wytworzył:Krzysztof Habura
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.05.2019 14:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż