wersja do wydruku Izabela Bazan 03.12.2019 16:53

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje dla uczestników projektu „Razem damy radę

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na „Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje dla uczestników projektu „Razem damy radę”.

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej SIWZ, prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.), zwanej dalej ustawą.

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia są korepetycje dla wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych w wieku od 7 do 25 r.ż. tj.: beneficjentów ostatecznych projektu „Razem damy radę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w § 3 SIWZ.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE - Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje dla uczestników projektu „Razem damy radę
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Izabela Bazan
Informację wytworzył:Izabela Bazan
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.12.2019 16:53