Budowa linii kablowej oraz likwidacja odcinka napowietrznej linii energetycznej, ul. Józefów, obr. K - 9, dz. 43/1, 43/2, 42/5, 37/2, 32/22 w Konstantynowie Łódzkim

Konstantynów Łódzki dn. 24.01.2020r.

AB.6743.15.2020.MK

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

          Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 24.01.2020r., inwestor - P. Kamila Pajszczyk, dokonała zgłoszenia budowy odcinka linii kablowej oraz likwidacji odcinka linii napowietrznej, przy ul. Józefów, dz. 43/1, 43/2, 42/5, 37/2, 32/22, obr. K - 9 w Konstantynowie Łódzkim.

             Na podstawie,  art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwie Powiatowym w Pabianicach Wydział Architektury i Budownictwa Oddział  zamiejscowy zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 2, I piętro, pokój nr 14 (tel. 42 211 61 12).

            O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa linii kablowej oraz likwidacja odcinka napowietrznej linii energetycznej, ul. Józefów, obr. K - 9, dz. 43/1, 43/2, 42/5, 37/2, 32/22 w Konstantynowie Łódzkim
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Michał Lewandowski
Informację wytworzył:Barbara Markiewicz
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.01.2020 11:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż