Budowa sieci gazowej n/c, ul. Nadrzeczna, obr. k - 21, dz. 11/12, Konstantynów Łódzki

Konstantynów Łódzki dn. 22.04.2020r.

AB.6743.76.2020.MK

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

          Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 21.04.2020r., Pełnomicnik - P. Krzysztof Kaczała działający w imieniu inwestora - PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, dokonał zgłoszenia budowy gazociągu n/c przy ul. Nadrzecznej, obr. K - 21, dz. 11/12, Konstantynów Łódzki.

             Na podstawie,  art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwie Powiatowym w Pabianicach Wydział Architektury i Budownictwa Oddział  zamiejscowy zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 2, I piętro, pokój nr 14 (tel. 42 211 61 12).

            O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa sieci gazowej n/c, ul. Nadrzeczna, obr. k - 21, dz. 11/12, Konstantynów Łódzki
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Michał Lewandowski
Informację wytworzył:Barbara Markiewicz
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.04.2020 13:40