ZARZĄDZENIE Nr 15/2020

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

z dnia 19 sierpnia 2020 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. „ Dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie montażu i użytkowania oferowanego sprzętu dla potrzeb prowadzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego   w ramach projektu „Pracuś” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej    w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020”

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 15/2020 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Podmiot udostępniający informację:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Pabianice 95-200 Traugutta 6a
Informację opublikował:Zofia Kriger-Kozłowska
Data publikacji:19.08.2020 14:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jarosław Grabowski
Informację aktualizował:Zofia Kriger-Kozłowska
Data aktualizacji:10.12.2020 12:17