ZARZĄDZENIE NR 19/2020

DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W  PABIANICACH

z dnia 28 września 2020 roku

w sprawie utworzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu pabianickiego w celu realizacji  projektu „Pracuś”  w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 19/2020 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Podmiot udostępniający informację:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Pabianice 95-200 Traugutta 6a
Informację opublikował:Zofia Kriger-Kozłowska
Data publikacji:28.09.2020 13:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jarosław Grabowski
Informację aktualizował:Zofia Kriger-Kozłowska
Data aktualizacji:10.12.2020 12:41