ZARZĄDZENIE NR 15A/2020

DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W PABIANICACH

z dnia 24 sierpnia 2020 roku

w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej, kwalifikującej kandydatów do  udziału w projekcie „Pracuś” realizowanym w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014—2020

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 15a/2020 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Podmiot udostępniający informację:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Pabianice 95-200 Traugutta 6a
Informację opublikował:Zofia Kriger-Kozłowska
Data publikacji:24.08.2020 11:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jarosław Grabowski
Informację aktualizował:Zofia Kriger-Kozłowska
Data aktualizacji:10.12.2020 12:20