wersja do wydruku Dorota Chojak 22.06.2007 10:14

Ewidencje Stowarzyszeń

 

 • Stowarzyszenia lokalne - stowarzyszenia posiadające siedzibę na terenie Powiatu Pabianickiego, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, nadzorowane przez Starostę Pabianickiego na mocy ustawy Prawo
  o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393).

 • Stowarzyszenia Ogólnopolskie/Oddziały - oddziały stowarzyszeń posiadające siedzibę na terenie Powiatu Pabianickiego będące terenowymi jednostkami organizacyjnymi stowarzyszeń ogólnopolskich, nadzorowane przez Starostę Pabianickiego na mocy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz. U. z 2015r., poz.1393).

 • Stowarzyszenia zwykłe - organizacje nie posiadające osobowości prawnej, nadzorowane przez Starostę Pabianickiego na mocy ustawy Prawo
  o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393).

 • Ochotnicze Straże Pożarne - stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, nadzorowane przez Starostę Pabianickiego na mocy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393).

 • Uczniowskie Kluby Sportowe -stowarzyszenia sportowe posiadające osobowość prawną dla których Starosta Pabianicki na mocy ustawy o sporcie
  z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 715 z późn. zm.) oraz ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393) jest organem ewidencyjnym i organem sprawującym nadzór.

 • Kluby Sportowe - kluby sportowe działające w formie stowarzyszeń dla których Starosta Pabianicki na mocy ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 715 z późn. zm.) oraz ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393) jest organem ewidencyjnym i organem sprawującym nadzór.

 • Ewidencja fundacji - fundacje dla których Starosta Pabianicki jest organem sprawującym nadzór w zakresie określonym ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 r.
  o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.).

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ewidencje Stowarzyszeń
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Dorota Chojak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.06.2007 10:14