Zawiadomienie 6223 24 08 - odprowadzanie ścieków deszczowych z terenu ulic Osiedlowej, Spokojnej, Spacerowej, Granicznej, Krzywej, Armii Krajowej w Dłutowie do rzeki Jesionki.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z późn. zmian.) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu deszczowego o śr. 500 w km 9+585 rzeki Jesionki w Dłutowie oraz odprowadzenie ścieków deszczowych z ulic: Osiedlowej, Spokojnej, Spacerowej, Granicznej, Krzywej, Armii Krajowej w Dłutowie do rzeki Jesionki w km 9+585 ww. wylotem.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi do dnia 19.12.2008r. w tut. Wydziale.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6223 24 08 - odprowadzanie ścieków deszczowych z terenu ulic Osiedlowej, Spokojnej, Spacerowej, Granicznej, Krzywej, Armii Krajowej w Dłutowie do rzeki Jesionki.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Informację wytworzył:Izabela Rzempowska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.12.2008 11:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż