wersja do wydruku Dorota Chojak 12.11.2010 13:48

Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w październiku 2010 roku

uchwała Nr

z dnia

w sprawie

LXVIII/441/10

28-10-2010 Programu Współpracy Powiatu Pabianickiego
z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011

LXVIII/442/10

28-10-2010 Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Pabianickiego na lata 2010 - 2014

LXVIII/443/10

28-10-2010 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2010 rok

LXVIII/444/10

28-10-2010 zamiaru likwidacji szkół, ktore wchodziły w skład Zespołu Szkół Nr 6 w Widzewie ul. Szkolna 12a gm. Ksawerów

LXVIII/445/10

28-10-2010 uchwalenia statutu Placówce Wielofunkcyjnej im.Al.Kamińskiego w Porszewicach

LXVIII/446/10

28-10-2010 wydania opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED w Pabianicach w zakresie Poradni Osteoporozy

LXVIII/447/10

28-10-2010 wydania opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED w Pabianicach w zakresie Poradni Chorób Wewnętrznych

LXVIII/448/10

28-10-2010 wydania opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie przekształcenia i ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

LXVIII/449/10

28-10-2010 wydania opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi

LXVIII/450/10

28-10-2010 nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Pabianickiego"

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w październiku 2010 roku
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Dorota Chojak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.11.2010 13:48