Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych. Nr sprawy ZP/4/2011.

Dom Pomocy Społecznej

Pod Dębami”

95-050 Konstantynów Łódzki ul. Bechcice 3

województwo łódzkie

_________________________________________________________________________________

tel. (+48) 422-111-210 faks (+48) 422-111-210 w 60 NIP 727-104-51-59 REGON 000311734


Konstantynów Ł. 06.07.2011

Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy

w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych. Nr sprawy ZP/4/2011. Nr ogłoszenia w BZP 163924Zamawiający : Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, 95-050 Konstantynów Ł ul. Bechcice 3

  1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy "Jamir" Sobieraj i Wspólnicy Sp.j. 95-083 Lutomiersk, Bechcice, Parcela 21

   - wartość wybranej oferty brutto: 75.898,98 PLN

   - oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia określonych przez Zamawiającego

   - oferta uzyskała łącznie 100 pkt.

  2. W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyły również firmy:

   - Zakład przetwórstwa Mięsnego Grzegorz Nowakowski, 26-332 Sławno, Dąbrowa 6 – oferta uzyskała łącznie 58 pkt. , oraz

   - Masarnia z Ubojnią, Alina Kowalska, 97-330 Sulejów, Bilska Wola, Kolonia 1

  3. W przedmiotowym postępowaniu wykluczono Wykonawcę; Masarnia z Ubojnią, Alina Kowalska, 97-330 Sulejów Bilska Wola, Kolonia 1. Wykonawcę wezwano do złożenia wymaganego oświadczenia, jednak w wyznaczonym terminie nie dostarczył on wymaganego dokumentu. Wykluczenie nastąpiło ze względu na brak spełnienia wszystkich warunków udziału w postępowaniu art.24 ust.2 pkt. 4 PZP, tym samym ofertę uznaje się za odrzuconą art. 89 ust.1 pkt.5 PZP

  4. Zgodnie z art 92 ust. 1 pkt.4 PZP informuje Wykonawcę się iż umowa może zostać zawarta nie wcześniej po 5 dniach od przesłania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 94 ust.1 pkt 2. PZP )

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych. Nr sprawy ZP/4/2011.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Informację wytworzył:Katarzyna Michalska-Dróżka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.07.2011 09:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż