ogłoszenie o wyborze Wykonawcy na dostawę pieczywa i artykułów piekarniczych. Nr sprawy ZP/7/2011/pr.wew

      Dom Pomocy Społecznej

95-050 Konstantynów Łódzki,

ul. Bechcice 3 ___________________________________________________________________________

tel. +48 42 2111-210 faks +48 42 2111-210 w 60

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

DPS Konstantynów z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim ul. Bechcice 3 ogłasza wyniki konkursu ofert przeprowadzonego w dniu 08.08.2011 w celu wyłonienia Wykonawcy na dostawę pieczywa i artykułów piekarniczych.

Nr Sprawy ZP/7/2011/pr.wew

 

Postępowanie dla zamówienia o wartości poniżej 14.000 euro, nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim,
                          95-050 Konstantynów Łódzki, Bechcice 3

 

 

I. Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Piekarnia s.c. Adam Cybulski, Andrzeja Cybulski,
                                                                    91-046 Łódź, Armii Krajowej 42a

-wartość wybranej oferty brutto : 27522,00 zł

- oferta spełnia wszystkie wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- oferta uzyskała łącznie 100 pkt

 

II. W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyły również firmy:

- Piekarnia Jarosław Piekarski, 95-050 Konstantynów Łódzki, Kaczeńcowa 3 – oferta uzyskała 57,36 pkt

- Grażyna Pawłowska, 95-083 Lutomiersk, 3-go Maja 37 – oferta uzyskała 80,49 pkt

 

 Dyrektor DPS

Hubert Kowalski

 

Konstantynów Łódzki 22.08.2011

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogłoszenie o wyborze Wykonawcy na dostawę pieczywa i artykułów piekarniczych. Nr sprawy ZP/7/2011/pr.wew
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Informację wytworzył:Katarzyna Michalska-Dróżka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.08.2011 08:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż