ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na DOSTAWĘ 50 TON KOKSU OPAŁOWEGO GRUBEGO GATUNEK I DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „POD DĘBAMI” W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM.


      Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami”

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Bechcice 3

województwo łódzkie ___________________________________________________________________________

tel. +48 42 2111-210           faks +48 42 2111-210 w 60            NIP 727-104-51-59            REGON 000311734

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

DPS Konstantynów z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim ul. Bechcice 3 ogłasza wyniki przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 16-04-2014 w celu wyłonienia Wykonawcy na

 DOSTAWĘ 50 TON KOKSU OPAŁOWEGO GRUBEGO GATUNEK I DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „POD DĘBAMI” W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM.

Nr ogłoszenia w BZP 76977-2014

Nr Sprawy ZP/17/2014

 

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami”w Konstantynowie Łódzkim,
                          95-050 Konstantynów Łódzki, Bechcice 3

 

Oferty w przedmiotowym postępowaniu złożyło 15 Wykonawców.

 

I. Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy

I.                                                                                                                                Eurokomers Sp. zo.o., 44-351 Turza Śląska, Bogumińska 77 c

- wartość wybranej oferty brutto : 35400

- oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy Prawo Zamówień Publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia określonych przez Zamawiającego;

- oferta uzyskała łącznie 90,34 pkt.

- Jedyne kryterium oceny ofert stanowiła cena.

 

W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyły również firmy:

-        Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Górny Śląsk Sp. z o.o., 44-190 Knurów, Przemysłowa 24 – oferta uzyskała 82,54 pkt;

-        Adller Sp. z o.o., 32-200 Miechów, Sobieskiego 9 – oferta uzyskała 81,50 pkt;

-        P.W. ATEX Sp. z o.o. 44-145 Pilchowice, Gliwicka 3 – oferta uzyskała 88,14 pkt

-        Usługi Transportowe Zdzisław Dzieciuch, 42-677 Czekanów, 3-go Maja 7 – oferta uzyskała 78,00 pkt;

-        Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DALAM Adam Mofina, 42-263 Wrzosowa, Strażacka 33 – oferta uzyskała 78,20 pkt;

-        Firma Transportowo-Handlowa  Bogdan Jańczuk, 41-704 Ruda Śląska, Kardynała Augusta Hlonda 37 lok. 1 – oferta uzyskała 62,71 pkt;

-        Handel Artykułami Przemysłowymi, Usługi Transportowe ANKAS K. Getinger & A. Getinger, 48-388 Kamiennik, Lipniki – oferta uzyskała 84,42 pkt;

-        WARMIAK, 11-100 Lidzbark Warmiński, Sarnowo 5 – oferta uzyskała 58,56 pkt;

-        Składnica Artykułów Masowych „WĘGLOPASZ” spółka jawna, Tadeusz Mendrygał, Marcin Mendrygał, 86-031 Osielsko, Żołędowo, ul. Koronowska 38 – oferta uzyskała 84,55 pkt;

-        KRAFT Paliwa Sp. z o.o., Sp. k., 85-758 Bydgoszcz, Przemysłowa 8 – oferta uzyskała 78,93 pkt;

-        RUDKOKS Stanisław Baron; 41-707 Ruda Śląska, Borówkowa 15 – oferta uzyskała 79,75 pkt

-        Biuro Handlowe INTERCO Sp. z o.o., 40-272 Katowice, Graniczna 29 – oferta uzyskała 84,01 pkt;

-        RID Radosław Kapiczyński, Daniel Kapiczyński sp.j., 98-170 Widawa, Kiełczygłowska 26 – oferta uzyskała 88,44 pkt.

  1. W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców.
  2. Firma Petro Carbon Energia Sp. z o.o. ,42-680 Tarnowskie Góry, Zagórska 95 lok. ½ - uzyskała 100,00 pkt, jednakże wycofała się z postępowania.
  3.  Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 PZP informuje się Wykonawcę, iż umowa może zostać zawarta nie wcześniej niż po 5 dniach od przesłania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określone w art. 27 ust.2, albo 10 dni jeśli zostało przesłane w inny sposób.( art 94 ust.1 pkt. 2 PZP)

 

 Dyrektor DPS

„Pod Dębami”

Hubert Kowalski

Konstantynów Łódzki 12-05-2014


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na DOSTAWĘ 50 TON KOKSU OPAŁOWEGO GRUBEGO GATUNEK I DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „POD DĘBAMI” W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Informację wytworzył:Katarzyna Michalska-Dróżka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.05.2014 17:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż