Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w listopadzie 2017 roku

­

 

Uchwała Nr

z dnia

w sprawie

status

200/17

30-11-2017 upoważnienia osób do składania oświadczeń woli w związku z aplikowaniem o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa domów pomocy społecznej z terenu Powiatu Pabianickiego - poprawa funkcjonalności obiektów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych” .

199/17

30-11-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2017 rok .

198/17

27-11-2017 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku .

197/17

27-11-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2017 rok .

196/17

27-11-2017 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2017 rok .

195/17

20-11-2017 planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli .

194/17

20-11-2017 realizacji wydatków o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro oraz na usługi społeczne. .

193/17

20-11-2017 ogłoszenia naboru kandydatów do komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku .

192/17

20-11-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2017 rok .

191/17

20-11-2017 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2017 rok .

190/17

20-11-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2017 rok .

189/17

20-11-2017 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2017 rok .

188/17

13-11-2017 przyznania i określenia wysokości nagród i wyróżnień dla osób fizycznych, trenerów prowadzących szkolenie zawodników oraz innych osób wyróżniajacych się w działalności sportowej za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. .

187/17

13-11-2017 zmieniająca załączniki do Uchwały Nr 14/17 z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli .

186/17

13-11-2017 powołania komisji w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego .

185/17

13-11-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2017 rok .

184/17

13-11-2017 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2017 rok .

183/17

06-11-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2017 rok .

182/17

06-11-2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pabianickiego w 2018 roku w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej .

181/17

06-11-2017 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2017 rok

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w listopadzie 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.12.2017 10:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
22.12.2017 10:02 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
15.12.2017 12:02 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
04.12.2017 10:05 Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w listopadzie 2017 roku. (Dorota Chojak)