Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w styczniu 2018 roku

­

 

Uchwała Nr

z dnia

w sprawie

status

17/18

30-01-2018 upoważnienia osób do zawarcia umowy o dofinansowanie oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Pabianickiego w zakresie realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie pabianickim (IV)” uchylony

16/18

30-01-2018 upoważnienia osób do składania oświadczeń woli w związku z aplikowaniem o dofinansowanie zadania pn. „Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w szkołach Powiatu Pabianickiego” .

15/18

30-01-2018 upoważnienia osób do składania oświadczeń woli w związku z aplikowaniem o dofinansowanie zadania pn. „Otwarta Strefa Aktywności przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29” .

14/18

30-01-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2018 rok .

13/18

29-01-2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pabianickiego w 2018 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia .

12/18

29-01-2018 zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu na terenie Gminy Miejskiej Pabianice .

11/18

29-01-2018 zaopiniowania propozycji pozbawienia działki nr ewid. 113/4 obr. Ozorków 1 oraz części działki nr ewid. 536/2 obr. Ozorków 10 na terenie Powiatu Zgierskiego kategorii drogi powiatowej .

10/18

29-01-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro oraz na usługi społeczne .

09/18

22-01-2018 zmieniająca Uchwałę Nr 226/17 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach .

08/18

22-01-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2018 rok .

07/18

22-01-2018 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2018 rok .

06/18

22-01-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2018 rok .

05/18

15-01-2017 sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Zamkowej, stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego, przeznaczonego do oddania w najem na czas oznaczony 3 lat .

04/18

11-01-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2018 rok .

03/18

08-01-2018 wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego poprzez ustanowienie służebności przesyłu .

02/18

08-01-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie procedur kontroli finansowej .

01/18

08-01-2018 wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2018 rok .

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w styczniu 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.02.2018 10:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.09.2018 14:19 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
21.02.2018 10:02 Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w styczniu 2018 roku (Dorota Chojak)