Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w październiku 2018 roku.

­

 

Uchwała Nr

z dnia

w sprawie

status

195/18

29-10-2018 udzielenia upoważnienia do złożenia wniosku .

194/18

29-10-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2018 rok .

193/18

29-10-2018 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2018 rok .

192/18

29-10-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2018 rok .

191/18

29-10-2018 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2018 rok .

190/18

25-10-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2018 rok .

189/18

23-10-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2018 rok .

188/18

23-10-2018 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2018 rok .

187/18

15-10-2018 zmian w „Regulaminie organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach” .

186/18

15-10-2018 upoważnienia osób do podpisywania oświadczeń woli uchylona

185/18

15-10-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2018 rok .

184/18

15-10-2018 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2018 rok .

183/18

15-10-2018 zmiany Uchwały Nr 173/18 Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 1 października 2018 r. .

182/18

15-10-2018 zmiany Uchwały Nr 172/18 Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 1 października 2018 r. .

181/18

08-10-2018 zmiany załącznika do Uchwały 128/18 Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 16 lipca 2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego .

180/18

08-10-2018 sprawowania zastępstwa w pełnieniu obowiązków dyrektora w przypadku jego nieobecności .

179/18

08-10-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2018 rok .

178/18

08-10-2018 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2018 rok .

177/18

08-10-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2018 rok .

176/18

08-10-2018 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2018 rok .

175/18

01-10-2018 upoważnienia osób do podpisania umowy o dofinansowanie oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Pabianickiego w zakresie realizacji projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pabianickim (nr I - VI) w ramach Priorytetu inwestycyjnego 8ii Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 uchylona

174/18

01-10-2018 sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku zlokalizowanym na nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Zamkowej 6, stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego, przeznaczonego do oddania w najem na czas oznaczony dwóch lat w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym najemcą .

173/18

01-10-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2018 rok .

172/18

01-10-2018 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2018 rok .

171/18

01-10-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2018 rok .

170/18

01-10-2018 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2018 rok .

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w październiku 2018 roku.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Wojciech Goss
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.11.2018 12:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
26.03.2019 14:43 Edycja dokumentu (Wojciech Goss)
15.03.2019 14:08 Edycja dokumentu (Wojciech Goss)
04.12.2018 09:51 Edycja dokumentu (Wojciech Goss)
28.11.2018 15:30 Edycja dokumentu (Wojciech Goss)
26.11.2018 11:01 Edycja dokumentu (Wojciech Goss)
26.11.2018 09:07 Edycja dokumentu (Wojciech Goss)
26.11.2018 08:59 Edycja dokumentu (Wojciech Goss)
23.11.2018 13:08 Edycja dokumentu (Wojciech Goss)
23.11.2018 12:58 Edycja dokumentu (Wojciech Goss)
23.11.2018 12:35 Utworzenie dokumentu. (Wojciech Goss)