Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.10.2021 13:11 AB.6743.437.2021.MK Budowa doziemnej i wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ul. Prusa 13, obr. K - 12, dz. 402, Konstantynów Łódzki
21.10.2021 12:18 AB.6743.436.2021.GL Budowa doziemnej i wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w miejscowości Mirosławice 87A, obr. Mirosławice, dz. 81/28, gm. Lutomiersk
21.10.2021 10:30 AB.GDO.6743.825.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w miejscowości Orpelów w ul. Łącznej, na działkach nr ewid. 303, 211, 647/19, 92, gm. Dobroń.
21.10.2021 10:23 AB.GDO.6743.826.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej do istniejącego budynku w miejscowości Dobroń, przy ul. Słonecznej 17, na działce nr ewid. 709/5, gm. Dobroń.
21.10.2021 09:58 AB.MP.6743.824.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej ze zbiornika podziemnego o poj. 2700l w miejscowości Pabianice, przy ul. PCK 1C, na działce nr ewid. 59/40, obręb P-17.
20.10.2021 15:08 AB.GDO.6743.822.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej do istniejącego budynku mieszkalnego, w Dobroniu małym 44 gm. Dobroń na działce ewid. 373.
20.10.2021 14:00 AB.GP.6743.823.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Pawlikowice 30, na działkach nr ewid. 76/1, 76/2, gm. Pabianice.
19.10.2021 14:57 AB.MP.6743.819.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w miejscowości Pabianice, przy ul. Konopnickiej 8, na działce nr ewid. 160, obręb P-7.
19.10.2021 14:55 AB.MP.6743.818.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w miejscowości Pabianice, przy ul. Konopnickiej 8, na działce nr ewid. 160, obręb P-7.
19.10.2021 14:51 AB.MP.6743.817.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w miejscowości Pabianice, przy ul. Konopnickiej 8, na działce nr ewid. 160, obręb P-7.
19.10.2021 14:50 AB.MP.6743.816.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w miejscowości Pabianice, przy ul. Konopnickiej 8, na działce nr ewid. 160, obręb P-7.
19.10.2021 12:47 AB.6743.433.2021.MK Budowa doziemnej i wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przy ul. 8 - go Marca 5, obr. K - 10, dz. 174/6, Konstantynów Łódzki
19.10.2021 12:17 AB.6743.432.2021.MK Budowa doziemnej i wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszk. jedn., obr. K - 21, dz. 302, Konstantynów Łódzki
18.10.2021 13:43 AB.MP.6743.814.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w miejscowości Pabianice w ulicy Tatarkowej, na działkach ewid. 67, 263/12, 264/8, 265/3, 265/4, obręb P-29.
18.10.2021 10:36 AB.GDŁ.6743.813.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN wraz z posadowieniem złącza kablowo-pomiarowego w celu zasilenia w energię elektryczną budynków rekreacyjnych na dz.165/9, 165/8, obręb Świerczyna, gm. Dłutów.
18.10.2021 10:29 AB.GDO.6743.811.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego do budynku mieszkalnego w Dobroniu przy ul. Juliana Tuwima 3 , na działce ewid. 500/18.
15.10.2021 11:25 AB.MP.6743.807.2021 Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej do istniejącego budynku mieszkalnego wraz ze zbiornikiem naziemnym LPG, w Pabianicach przy ul. Pięknej 5 na działce ewid. 100, obręb P-12.
15.10.2021 09:52 AB.GK.6743.803.2021 Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego wraz z naziemnym zbiornikiem LPG do budynku mieszkalnego w Ksawerowie przy ul. Południowej 22 , na działce ewid. 491/13.
15.10.2021 09:42 AB.GDŁ.6743.804.2021 Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego wraz z naziemnym zbiornikiem LPG do budynku mieszkalnego w Stoczkach Porąbkach 4, na działce ewid. 114, 118/2.
14.10.2021 15:49 AB.MP.6740.711.2021 Zawiadomienie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie etapu II obejmującego kolejny odcinek drogi gminnej wraz z budową skrzyżowania typu rondo z drogą krajową nr 71 (ul. Lutomierską) w Pabianicach na działkach nr ewid. 27/6, 27/7, 27/8, 27/9, 27/10, 27/11, 27/12, 27/13, 27/14, 27/15, 249/4, 75/6, 27/18 w obrębie P-3 i na działkach 1/1, 1/2, 1/6, 1/7, 2, 3 w obrębie P-4 wraz z rozbudową i przebudową sieci uzbrojenia terenu i przebudową urządzeń wodnych w Pabianicach na działkach nr ewid. 27/27, 27/18, 249/4, 75/6, 27/15, 27/14, 27/13, 27/12, 27/11, 27/10, 27/9, 27/8, 27/7, 27/6, 26/5, 62/1, 63/1, 61/3, 61/4, 61/5 w obrębie P-3 i na działce nr ewid. 3 w obrębie P-4 oraz w Szynkielewie na działkach nr ewid. 162/2, 342/1, 242/3, 244/1, gm. Pabianice.
14.10.2021 09:33 AB.GDŁ.6743.798.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej do istniejącego budynku mieszkalnego, w Budach Dłutowskich gm. Dłutów przy ul. na działce ewid. 22/13, 23/13.
14.10.2021 09:23 AB.MP.6743.796.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej do istniejącego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego dla lokalu nr. 6 w Pabianicach przy ul. Bóźniczna 14 na działce ewid. 35, obręb P-14.
12.10.2021 16:25 AB.MP.6743.795.2021 Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w miejscowości Pabianice, przy ul. Narutowicza 4, na działce nr ewid. 223/3, obręb P-7.
12.10.2021 10:20 AB.6743.427.2021.GL Budowa doziemnej i wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, obr. Mirosławice, dz. 68/8, gm. Lutomiersk
11.10.2021 13:52 AB.6743.421.2021.GL Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, ul. Promyka 6, obr. Kazimierz, dz. 534, gm. Lutomiersk

1 2 3 4 5 6 następna